Pomôžme predajcom NOTA BENE získať domov v prenajatých bytoch.

Väčšina ľudí bez domova na Slovensku sa svojho domova nedožije. Preto už šesť rokov pomáhame ľuďom bez domova získať domov v prenajatých bytoch v našom programe Bývanie NOTA BENE. Za posledných šesť rokov sa nám podarilo sprostredkovať 24 bytov, v ktorých žilo celkovo 32 ľudí. Z nich viac ako 90 % si svoje bývanie udržalo. Pri práci vychádzame z princípov housing first (bývanie ako prvé). Vaše dary pomôžu ukončiť bezdomovectvo aj ďalším ľuďom.

Doteraz ste spoločne prispeli: 62 540,00 €

25 €
50 €
75 €

Darujte

Bývanie zachraňuje životy a zdravie

Štatistiky hovoria, že ľudia bez domova sa bežne dožívajú priemerne 49 rokov. Bývanie znižuje o polovicu návštevy pohotovosti, trojnásobne znižuje riziko duševných chorôb a hospitalizácie.

Systémová pomoc na Slovensku nefunguje

Vo väčšine prípadov platí smutné pravidlo – raz bez domova, navždy bez domova. Ľudia, ktorí stratili domov, ostávajú zaseknutí v krízových službách a preplnených ubytovniach. Bez nádeje na dôstojný život v nájomnom byte.

Bezdomovectvo končí v stabilnom a dôstojnom bývaní.

Preto pracujeme na zlepšovaní systému a legislatívy k efektívnemu riešeniu bezdomovectva. Kým sa tak stane, využívame existujúce možnosti, aby sme pomohli predajcom nájsť skutočný domov. V programe Bývanie NOTA BENE už päť rokov spolupracujeme s prosociálnymi súkromnými prenajímateľmi, ktorí sú ochotní prenajať byt ľuďom bez domova za dostupnú cenu.

Skúsený tím sociálnych pracovníkov poskytuje odbornú pomoc klientom priamo v prenajatých bytoch – súkromných aj mestských. Aktuálne poskytujeme podporu 35 ľuďom v 26 bytoch. V našom tíme je aj psychologička a externe spolupracujeme s ďalšími odborníkmi. Prenajímatelia bytov získali zodpovedného, odborne a komunikačne zdatného partnera v podobe našej Sociálnej nájomnej agentúry. Tá zabezpečuje dlhodobý a udržateľný prenájom, poskytuje právnu podporu pri tvorbe nájomnej zmluvy a je v pravidelnom kontakte s prenajímateľmi.

Vaše dary pomôžu zabezpečiť pravidelné návštevy v bytoch – odbornú sociálnu a psychologickú pomoc, uľahčovať komunikáciu medzi nájomníkmi a majiteľmi bytov, pokryť príspevky na bývanie (doplatky na kauciu a nájomné) a zabezpečiť menšie opravy, úpravy či výbavu do bytu.

Pomôžme ľuďom bez domova získať to, čo najviac potrebujú. Darujme im domov.

Aby sme to zvládli, potrebujeme vašu pomoc.
Darujte teraz. Každé euro pomôže.

Ďakujeme!

Chcete prenajať byt?

Ak chcete prenajať byt, prosím kontaktujte nás na socialna.agentura@notabene.sk alebo volajte 0905 812 175.

Viac informácii na www.notabene.sk/chcem-prenajat.

Pre viac informácií kontaktujte

Proti prúdu
Karpatská 10,
811 05 Bratislava
www.notabene.sk

IČO: 36068781
DIČ: 2021585731

Kto sme

V občianskom združení Proti prúdu už 22 rokov systematicky pomáhame ľuďom bez domova ukončovať bezdomovectvo. Vďaka pouličnému časopisu NOTA BENE si 300 predajcov v 20 mestách Slovenska dokáže zabezpečiť strechu nad hlavou a základné potreby.

V programe BÝVANIE NOTA BENE pomáhame predajcom nájsť domov v cenovo dostupných nájomných bytoch, ktoré sprostredkúvame od súkromných prenajímateľov. Aktuálne poskytujeme intenzívnu sociálnu podporu 35 ľuďom v 26 bytoch. Inšpirujeme sa prístupom housing first, ktorý je najefektívnejším a najlacnejším spôsobom ukončovania bezdomovectva.

HÁJIME PRÁVA ĽUDÍ BEZ DOMOVA – spolupracujeme na systematických a legislatívnych zmenách, pripomienkujeme zákony, navrhujeme opatrenia a realizujeme výskumy a štúdie s cieľom, aby každý, kto stratil domov, mal reálnu šancu ukončiť bezdomovectvo.